Vi erbjuder korrekturläsning och språkgranskning


Vi på Swan Translations erbjuder utöver rena översättningstjänster även språkgranskning, vilket innefattar korrekturläsning eller textbearbetning av befintliga texter på svenska, engelska och andra språk.SPRÅKGRANSKNING – PRIS

Priset för språkgranskning beror på textens karaktär och grundkvalitet, samt hur mycket tid genomgången tar. Våra översättare och språkgranskare är vana korrekturläsare och kan därför oftast snabbt bilda sig en uppfattning om hur lång tid det kommer att ta att bearbeta, redigera eller granska en originaltext eller språköversättning.

BEGÄR GRATIS OFFERT
Loading
Your message has been sent. Thank you!