Kvalitetssäkrade leveranser inom juridiska översättningar


Juridisk översättning är översättning av dokument som reglerar juridiska relationer. Det omfattar översättning av sådana juridiska dokument, som är nödvändiga för internationella relationer av olika slag samt juridiska texter för utbyte av information och erfarenhet inom juridik mellan experter från olika länder. Dessa översättningar anses vara bland de svåraste, för översättaren måste inte bara kunna ett främmande språk utan också ha goda kunskaper inom juridik, lagstiftning av olika slag och även internationella standarder. För att resultatet ska bli rätt och riktigt måste den översatta texten vara likvärdig ur juridisk synpunkt.Olika slag av juridiska översättningar:

  • översättningar av avtal och överenskommelser, köpeavtal samt avtal om varuleveranser och lokalhyra; översättningar av anställningsavtal och licensavtal; 
  • översättningar av konstituerande dokument (bolagsordning, stiftelseurkund, beslut, protokoll, registreringsbevis), legalisering av dokument;
  • översättningar av normgivande juridiska handlingar från olika länders förvaltningsinstitutioner (lagar, protokoll, beslut och regler);
  • översättningar av lokala normgivande juridiska handlingar (regler, föreskrifter med fl.);
  • översättning av domstolsdokument (stämningsansökan, petition, domstolsbeslut, instruktion och beslut), legalisering av dokument;
  • översättning av ledsagardokument (fullmakt, certifikat, intyg, licens, tillstånd), legalisering av dokument.

En erfaren översättare kan kvalitativt översätta ungefär sex till sju sidor juridisk originaltext per dag. Omfattande juridiska texter som är mycket brådskande översätts av flera översättare samtidigt och var och en av dem har sin uppfattning, kunskaper, erfarenhet och andra egenskaper. Och det påverkar i viss mån slutdokumentet. I sådana fall är det viktigt att se till att man använder likadana termer och formuleringar, vilket är ett av de viktigaste kvalitetskriterierna för avtal och andra juridiska dokument.

Våra översättare som arbetar med juridiska översättningar läser flitigt tryckta utgåvor av rättslig information och utnyttjar modern programsäkring. Sverige benämns formellt Konungariket Sverige är ett nordiskt land på Skandinaviska halvön i Nordeuropa. Sverige har landgräns i väst med Norge, i nordost med Finland samt angränsande territorialvatten till Norge i västsydväst, Danmark i sydväst och Finland i öst. Landet har kuster mot Bottenviken, Bottenhavet, Ålands hav, Östersjön, Öresund, Kattegatt och Skagerrak.

Sverige har en befolkning på 10,4 miljoner invånare och är med en area på 447 435 km² det geografiskt femte största landet i Europa (om enbart den europeiska delen av Turkiet räknas).

Professionell översättning mellan 40 språk

svenska engelska
danska norska
serbiska finska
franska italienska
tyska kroatiska
slovenska estniska
spanska ryska
nederländska polska
turkiska portugisiska
japanska kinesiska
arabiska m.fl.

Översättning av juridiska dokument. Kontakta oss idag.

Telefon: +46 76 594 34 81

KONTAKTA OSS! info@swantranslations.com