Finansiell översättning och kvalitet


Auktoriserade översättningar till företag och privatpersoner

Swan utför auktoriserade översättningar för företag och privatpersoner. En auktoriserad översättning kan krävas i samband med t.ex. fullmakter, kontrakt, vigselbevis, examensbevis eller andra dokument som skall användas i ett officiellt sammanhang i ett annat land än de utfärdats i.


Kvalitetssäkring och leverans

Swan tar emot dina dokument antingen via post eller e-post. Du väljer vad som passar dig bäst. Auktoriserade översättningar skickar vi dock tillbaka till dig med post eftersom de innehåller översättarens stämpel och underskrift.

Innan vi skickar det slutliga dokumentet till dig, skickar vi ett digitalt utkast till översättning som du kan läsa igenom innan translatorn stämplar dokumentet och vi skickar det till dig. På detta sätt ser vi till att det varken uppstår fel eller missförstånd som skulle kunna fördröja processen.