Medicinsk översättning med professionella facköversättare


När det gäller översättningar av medicinska dokument sörjer våra översättare, som arbetar på sitt respektive modersmål, genom konsekvent terminologi och exakt inriktning mot den önskade målgruppen för en friktionsfri användning i det vardagliga arbetet eller inom medicinsk forskning.VÅRT UTBUD AV MEDICINSKA TEXTER

Den medicinska världen är oerhört bred och det finns otaliga typer och former av texter. Samtliga översättare inom Swan Translations som arbetar med medicinsk översättning har en lång erfarenhet inom det medicinska yrket och har förstahandserfarenhet med de olika typerna av medicinska texter.

Vi översätter bland annat:

 • Medicinska läromedel
 • Patientinformation
 • Bruksanvisningar för medicinsk personal och patienter
 • Bruksanvisningar för medicinsk utrustning och programvara
 • Produktetiketter
 • Produkthandböcker
 • Medicinska protokoll
 • Medicinsk terminologi
 • Medicinska artiklar och avhandlingar
 • Medicinska forskningsresultat
 • Medicinska journaler och utlåtanden
 • Medicinska webbapplikationer
 • Kliniska protokoll
 • Kliniska rapporter och studier
 • Kliniska prövningar

Professionell översättning mellan 40 språk

svenska engelska
danska norska
serbiska finska
franska italienska
tyska kroatiska
slovenska estniska
spanska ryska
nederländska polska
turkiska portugisiska
japanska kinesiska
arabiska m.fl.