It-översättningar med professionella facköversättare


Vi kan översätta dina webbplatser som extraherad text eller bearbeta texterna direkt i det Content Management System som ni använder, exempelvis Joomla, WordPress, Drupal eller andra. Tekniskt sett spelar det för våra översättare ingen roll om din presentation på Internet är en webbutik, en blogg, ett företags hemsida eller en online portal.


IT-ÖVERSÄTTNINGAR – VÅRA HUVUDOMRÅDEN

Vi har en lång erfarenhet av IT-översättningar och är vana att översätta content och hantera texter för digital publicering på olika plattformar, för såväl internt som externt bruk. Vi översätter även hård- och mjukvara, gränssnitt, produktinformation för e-handel, användarmanualer och e-läromaterial. Nedan följer ytterligare information om våra huvudområden inom IT-översättning.